Online imamo:
21 gosta


  Linkovi:
 

 

Bridž forum

 

Novogodišnji turnir u spomen Gordana Borovčaka

 3  28.12.2015. 08:59:16 Odgovor  

Poredak na Novogodišnjem turniru u spomen Gordana Borovčaka
1. Milka Ivančić - Juraj Ivančić 291.38 67.45%
2. Irena Rukavina - Mladen Mrvica 273.38 63.28%
3. Vesna Kartelo - Zoran Majerić 270.42 62.60%
4. Ksenija Noršić - Marko Grgurić 259.05 59.97%
5. Gordana Pongrac - Denis Jurečić 241.05 55.80%
6. Mladen Baica - Darko Hostić 231.75 53.65%
7. Ana Ivančić - Aleksandar Ivančić 228.68 52.93%
8. Ivan Gluščić - Berislav Folbert 227.25 52.60%
9. Lada Faulend - Leonija Grundler 207.30 47.99%
10. Drago Diklić - Darko Jesenšek 206.17 47.73%
11. Aleksandra Dujmović - Boris Vlainić 202.80 46.94%
12. Nevenka Gluščić - Diana Koller 198.30 45.90%
13. Nikola Foriš - Sonja Đerasimović 194.63 45.05%
14. Desanka Borovčak - Ante Polić 178.88 41.41%
15. Ivan Urli - Boris Karaman 175.50 40.63%
16. Ljiljana Staničić - Nikica Staničić 174.68 40.43%
17. Božidar Kovač - Sanja Zaradić 155.25 35.94%© • Izrada: Miljenko Mogulić 2013.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com     Dizajn: Gordan Borovčak